GENEL KURUL

GENEL KURUL ÇAĞRISI DUYURUSU
SAMSUN VOLKSWAGEN DAYANIŞMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 23/01/2022 tarihinde Saat 14:00’de ATAKUM COSMOS CAFE adresinde  aşağıdaki gündeme göre, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 30/12/2022 tarihinde aynı gündemle aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

 • Gündem:
 • Açılış ve Yoklama
 • Divan Kurulunun oluşturulması
 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunuşu
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Kabulü
 • Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü
 • Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü
 • Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
 • Dernek Organlarının Seçimi
 • Dilek ve Temenniler
 • Kapanış

  Katılımınızı önemle bilginize arzederim,
  Samvos Yönetim Kurulu Adına
  Başkan
  Ümit Suluova